100% dochodu, ze sprzedaży tych koszulek, przeznaczamy na pomoc ofiarom wojny.

Menu